Servis informačných technológií

Oprava a údržba počítačov, monitorov, tlačiarní, sietí a komunikačných zariadení.

Poradenstvo v oblasti informačných technológií, optimalizácia nákladov na výpočtovú techniku.

Návrh a správa počítačových sietí, internetu a mailových služieb.

Inštalácia a údržba softvérového vybavenia počítačov.

Riešenie potrieb zákazníka na mieru a nie zbytočné nakupovanie techniky ktorá nie je využitá.